Pionizatory

Pionizatory to urządzenia, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością ruchową trzymać pozycję pionową. Pionizator MDH HERO
Pionizator jest urządzeniem potrzebnym dla zachowania pełnego zdrowia przez osobę z niepełnosprawnością: utrzymywanie pionowej postawy umożliwia lepsze ukrwienie tkanek ciała, efektywniejsze ich odżywienie, efektywniejsze wydalanie, trawienie.  Aby funkcje życiowe były utrzymywane na właściwym poziomie, wymagają od pacjenta utrzymywania się w pozycji pionowej przez odpowiednio długi czas w trakcie doby. W sytuacji unieruchomienia kończyn dolnych samoistne przyjmowanie postawy pionowej staje się niekiedy niemożliwe. Pionizatory są w stanie pomóc osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu konieczności przytrzymania sylwetki ciała w pionie przez wymagany czas.

Pionizatory dzielimy na sprzęt przeznaczony dla dorosłych oraz dla Pionizator dynamiczny GYMdzieci. W obu rodzajach pionizowanie leczonego jest pierwszym etapem nauki stawiania kroków.
W wypadku dzieci, przytrzymanie postawy pionowej przez ustaloną część doby wspomaga rozwój emocjonalny na dobrym poziomie.
Pionizacja jest również pomocna dla osiągnięcia ustalonego tempa toku psychoruchowego u najmłodszych dzieci.

 

DANE TECHNICZNE – PIONIZATOR DYNAMICZNY
Szerokość bioder 32 – 57 cm
Głębokość bioder 22 – 37 cm
Szerokość urządzenia 66,5 – 103 cm
Długość urządzenia 82 – 88 cm
Wysokość 119 – 152 cm
Maksymalna waga pacjenta 110 kg
Wzrost 160 – 200 cm
WYMIARY OPAKOWANIA – PIONIZATOR DYNAMICZNY
Szerokość  55 cm
Długość 50 cm
Wysokość 100 cm
Waga 45,5 kg
DANE TECHNICZNE – PIONIZATOR MOBILNY
Długość wózka 104,5 cm / 106 cm
Szerokość wózka 55,5 cm / 58,5 cm
Wysokość wózka 86 cm / 90 cm
Głębokość siedziska 34 cm / 40 cm
Szerokość siedziska 34 cm / 38 cm
Wysokość oparcia 37 cm / 32 cm
WYMIARY OPAKOWANIA – PIONIZATOR MOBILNY
Szerokość  55 cm
Długość 50 cm
Wysokość 100 cm
Waga 40,5 kg


Galeria