Etapy zamawiania

 

etapy zamawiania
1. Skontaktuj się z personelem Wypożyczalni Medycznej Przekaż informacje o zapotrzebowaniu na sprzęt: oczekiwanych warunkach wynajmu sprzętu, przewidywanego okresu wynajmu, określenia rodzaju sprzętu (zgodnie z instrukcjami lekarza zlecającego, potrzeb pacjenta, w oparciu o doradztwo personelu wypożyczalni); daty dostarczenia.
2. Zapoznaj się z opisem proponowanego sprzętu, warunkami i czasem dostawy oraz regulaminem naszej Wypożyczalni, gdzie określone są warunki wynajmu, zwrotów czy gwarancji.
Jeżeli masz więcej pytań – kontaktuj się z nami, pomożemy i doradzimy!
3. Przy sprzęcie na który jesteś zdecydowany podana jest nazwa produktu. Wystarczy, że dzwoniąc lub pisząc do nas podasz tę nazwę wraz ze swoimi danymi i wstępne zamówienie zostanie przyjęte.
Oznacza to także, że oświadczasz, że akceptujesz warunki regulaminu naszej wypożyczalni i będziesz się stosował do wymienionych w nim punktów.
4. Potwierdzasz wypożyczenie konkretnego sprzętu, akceptujesz jego parametry techniczne i dostępne funkcje. Kiedy jesteś zdecydowany pamiętaj, że w naszej wypożyczalni akceptujemy zamówienia złożone osobiście (lub przez osoby trzecie upoważnione do działania w Twoim imieniu), gdzie przez złożenie zamówienia rozumie się podpisanie zlecenia na odpowiednim druku, oraz akceptujemy zamówienia złożone poprzez zarejestrowany kontakt telefoniczny lub mailowo-telefoniczny z naszą Wypożyczalnią Medyczną.